Automatiserings & Adviesbureau P.v.Leeuwen VOF 2015


Bij het ter reparatie aanbieden van uw systeem wordt een registratie uitgevoerd. U ontvangt een afhaalbewijs.

Na reparatie heeft u dit bewijs nodig om uw systeem weer af te halen.

BEWAAR dit bewijs goed.

Op uw bewijs staat een reparatienummer.

Onderstaand kunt u de status van uw reparatie opvragen.

Mogelijke statussen:

1 Aangenomen

2 In reparatie

3 Reparatie gereed

Uw reparatienummer: